logo karin hell

KARIN HELL teaming | coaching

Teaming

Teaming. Teamwerk. Teams. Teamgenoten. Waar gaat dit eigenlijk over? Iedereen verstaat er iets anders onder en vaak wordt Het Team als de oplossing voor veel gezien. Het kan heel lastig zijn om goed te werken in een team. En het kan heel inspirerend zijn. En alles wat ertussen zit. Ik vind die dynamiek bijster interessant, én ik heb tegelijkertijd geen antwoorden. De antwoorden lijken wel in heel veel boeken te staan. Die boeken ken ik. Heerlijk vind ik ze. En tegelijkertijd: hoe meer je weet, hoe minder je weet (weet jij nog wiens uitspraak dat is?). Wat ik kán is het begeleiden richting antwoorden die in en door de mensen van het team ontwikkeld worden. Antwoorden die ontwikkeld worden… Hoe klinkt dat? Het is mijn aanpak.

Teaming laat ik liefst plaatsvinden aan de hand van een ODC-meting (=> Odin company). Het brengt in een team veel begrip en overzicht en door gebruik te maken van ODC is er snel resultaat. De aanpak wisselt, het is mogelijk eerst per individu een terugkoppeling te doen, maar meteen met het team de diepte in kan ook een keuze zijn. Het is helemaal afhankelijk van de dynamiek in het team en de context. In overleg komen we ook hier tot de meest passende aanpak.